Christian Antoni Möllerop

Vice förbundsordförande RFSL

2013 är snart avslutat och vi inom RFSL kan se tillbaka på ett intensivt år.

Kategori: Allmänt

27 december skrev RFSL:s förbundsordförande, Ulrika Westerlund ett brev till våra medlemmar. I brevet hittar ni ett axplock ur årets arbete. Nedan hittar ni brevet i sin helhet. Se nu till att bli medlem innan kl. 23:59 ikväll och stöd oss i vårt arbete!

Tvångssteriliseringarna försvann

2013 blev året då tvångssteriliseringarna slutligen försvann i Sverige. Genom en dom från Kammarrätten i Stockholm, som trädde i kraft den 10 januari, upphävdes kravet på att den som vill ändra juridisk könstillhörighet i Sverige ska vara steril. Politikerna blev omsprungna av rättsväsendet, men den 1 juli försvann kravet också ur lagtexten. Det här är en stor framgång för oss och alla andra som under många år jobbat för att tvångssteriliseringarna skulle försvinna. Tack för att du genom ditt medlemskap stöttade det arbetet!

Men: under de drygt 40 år som kravet fanns i lagtexten har många personer som vill ändra juridiskt kön blivit tvångssteriliserade. Därför driver RFSL, tillsammans med RFSL Ungdom, Transföreningen FPES, KIM och DU, Diskrimineringsbyrån Uppsala, en skadeståndstalan mot staten eftersom vi vill att de personer som blivit tvångssteriliserade ska få ekonomisk kompensation för detta. I juni lämnade vi in kravet till JK, justitiekanslern, och under nästa år hoppas vi få svar.

Vi fortsätter naturligtvis också att jobba för att 18-årsgränsen för att ändra juridisk könstillhörighet ska tas bort, och för att tillgången till och kvaliteten på den könsbekräftande vården ska bli bra för alla som önskar den.

Under 2013 har vi också intensifierat arbetet med att säkerställa att Skatteverket respekterar människors juridiska könstillhörighet, bland annat när det gäller hur föräldraskap registreras. Här hoppas vi kunna få se några framgångar under nästa år.  

Familjepolitiska nyheter

På det familjepolitiska området hände också en del under 2013. I juni tillsattes slutligen en utredning för att bland annat se över hur assisterad befruktning ska tillgängliggöras för ensamstående, om embryodonation ska tillåtas i Sverige, och om juridiskt giltiga surrogatmödraskapsöverenskommelser ska vara möjliga att göra i Sverige. Utredningen ska också titta på hur föräldraskap ska regleras – bland annat vad gäller frågan om huruvida kvinnor som är gifta med kvinnor som föder barn också automatiskt ska bli den andra juridiska föräldern, precis som män som är gifta med kvinnor som föder barn blir. RFSL har kallat detta en ”könsneutral föräldraskapspresumtion” och vi har bland annat ordnat ett seminarium i riksdagen om detta i juni i år. Nu hoppas vi f&arin! g; se resultat och vi kommer förstås bevaka utredningens arbete noga. Under nästa år vill vi se delrapporteringar, så att bland annat frågan om tillgången till assisterad befruktning för ensamstående blir verklighet snarast. Redan i mars 2012 beslutade riksdagen att så skulle ske, så arbetet med att verkställa beslutet har dragit ut rejält på tiden.

Asylpolitik i fokus

Under Almedalsveckan i Visby i år fokuserade RFSL på asylpolitiska frågor. Vi drev kampanjen Skyddsvärd, med bland annat ett seminarium, frågor till och krav på partierna om asylpolitik och en blogg med texter om asylpolitik och personliga berättelser av asylsökande. Bloggen finns fortfarande och vi kommer att försöka fortsätta driva den under 2014. Sedan inläggen skrevs har flera av dem som berättade om sin situation fått asyl i Sverige, genom bland annat RFSL:s arbete. Bloggen blev mycket välbesökt under Almedalsveckan, och inlägget av juristen Aino Gröndahl, som bland annat på uppdrag av RFSL jobbar med att företräda asylsökande hbtq-personer, delades i sociala medier av tusentals personer. Läs detta och de andra texterna på http://skyddsvard.wordpress.com/

Om du vill stötta asylsökande hbtq-personer kan du också ge en ekonomisk gåva till Hbt-flyktingars stödförening på postgiro 302718-2. Pengarna går oavkortat till asylsökandes busskort, vinterkläder, resor till advokater, och så vidare.

Vi fortsätter också vårt arbete med att företräda och stötta asylsökande hbtq-personer. RFSL har jobbat med detta sedan 1972 och under de senaste åren har antalet personer som är i kontakt med oss under sin asylprocess ökat. Vår flyktinghandläggare Stig-Åke Petersson rapporterar att han under 2013 varit i kontakt med över 100 asylsökande personer.

Informationsplikten ifrågasätts och hatbrott uppmärksammas

Också på området hivprevention och smittskyddslagen hände det saker under 2013. RFSL har ända sedan den så kallade informationsplikten för hiv-positiva infördes motsatt sig detta med argumentet att denna spär på stigmatiseringen av hiv-positiva, och inte bidrar på ett positivt sätt till hiv-preventionen, eftersom den skickar signalen att det är de som känner till sin hiv-positiva status som är ensamma ansvariga för att minska spridningen av viruset. Under 2013 fick vi stöd av Socialstyrelsen, sedan Smittskyddsinstitutet släppt en rapport som visar att hiv-positiva som har en välfungerande behandling, vilket i princip alla som känner till sin positiva status i Sverige har, har en mycket, mycket liten risk att föra viruset vidare, särskilt om kondom används. Dessutom tog Folkpartiet under hösten ställning för att utr! eda smittskyddslagen, vilket såväl Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet tidigare också ställt sig bakom. Vi hoppas på vidare framgångar i frågan under nästa år!

Detta är något av allt det vi jobbat med under 2013, men långt ifrån det enda. Vi ordnade bland annat också den 6 december tillsammans med Ungdomsstyrelsen en mycket välbesökt konferens om hatbrott mot hbtq-personer. Samtidigt släppte vi en rapport om hbtq-personers förtroende för olika samhällsinstanser, som till exempel polisen och socialtjänsten. Du kan ladda ner och läsa rapporten på http://www.rfsl.se/?p=6473

Internationellt arbete och idrottsprojekt

Och vi fortsatte självklart också vårt internationella engagemang. RFSL deltog vid FN:s kvinnokommission, med ett seminarium om våld mot hbt-kvinnor i olika delar av världen, och vi fortsätter våra samarbeten med organisationer i Indoneisen, Turkiet och Uganda. Till vårt arbete i Uganda fick vi i december ett välkommet tillskott när den nystartade ”Regnbågsfonden” gav oss och den ugandiska organisationen SMUG 430 000 kronor och fördela på olika projekt i Uganda. Bara några dagar senare kom den fruktansvärda nyheten att Ugandas parlament nu röstat igenom den ökända ”Anti Homosexuality Bill”, vilket bland annat innebär att samkönade sexuella handlingar kan komma att straffas med livstids fängelse. Vi hoppas nu att Ugandas president inte skriver på lagen och gör den till verklighet, och vi kommer att forts! ätta vårt engagemang i Uganda. Vi kommer också att fortsätta uppmärksamma det djupt problematiska med att vinter-OS arrangeras i ryska Sotji, utan hänsyn till de pågående kränkningarna av mänskliga rättigheter som pågår i Ryssland.

På det idrottsliga området har vi också just lanserat sajten http://www.powerplaykampanjen.se/ tillsammans med Svensk Hockey. I uppropet samlar vi de röster som tycker att hbtq-personers mänskliga rättigheter är en självklarhet och att alla som vill ska ha möjlighet att delta i svensk idrott. Nu hoppas vi förstås att ännu fler idrottsorganisationer ska följa Svensk Hockeys exempel!

Under året startades Soginews.com, en ny sajt för internationell bevakning av frågor som rör sexuell läggning och könsidentitet, Sexual Orientation and Gender Identity. Soginews håller dig uppdaterad om det senaste inom FN, ger dig information om globala händelser och om regionala initiativ. Hbtq-aktivister från hela världen delar också med sig av sina erfarenheter av politiskt arbete. Sajten drivs av RFSL med finansiering från Sida. Den riktar sig främst till alla som arbetar med frågor som rör mänskliga rättigheter, men även till alla andra som har ett allmänintresse för globala hbtq-frågor. Missa inte!

Nya avdelningar

Under 2013 har flera medlemmar och grupper hört av sig och velat starta en RFSL-avdelning på sin ort och det har medfört att vi under året har växt med tre nya avdelningar: RFSL Helsingborg, RFSL Kalmar län och RFSL Skellefteå – helt fantastiskt! Vi är övertygade om att fler orter och områden behöver RFSL: vill du vara med och sätta din ort på RFSL-kartan samtidigt som ni blir en lokal motor i hbtq-frågor och en mötesplats och har kul? Kontakta RFSL:s avdelningsombudsman Fredrik Nilsson på 073 660 75 05 eller fredrik.nilsson@rfsl.se så får du veta hur ni ska göra.

Hjälper du oss nå medlemsrekord?

2013 är inte bara året då vi fått rekordmånga avdelningar, vi är nu snubblande nära att sätta medlemsrekord! År 2000 hade vi 6 687 medlemmar, sedan sjönk antalet medlemmar under flera år, men de senaste åren har vi växt, och i år har vi växt så det knakar! Bara i år har vi blivit 1 543 fler medlemmar. Kul att just du är med och visar att du tycker att respekten för alla hbtq-personers mänskliga rättigheter är en viktig fråga. Ju fler medlemmar vi har, desto starkare blir vi.

Idag är vi 6585 (6614 per. 31 dec) medlemmar. Kan vi bli 6 688 medlemmar, fler än vi någonsin varit, innan 31 december? Hjälp oss gärna genom att fråga dina vänner!

Det finns två enkla sätt som dina intresserade vänner kan bli medlem på: besök rfsl.se/blimedlem eller skicka ett sms:

Skicka ett SMS till 72550 med texten "RFSL 2014" och personnummer "ÅÅMMDDXXXX", t.ex. ”RFSL 2014 7707170000”, alternativt RFSL 2014 och epostadress XX@YY.se. Medlemsavgiften på 100 kronor belastar då automatiskt din telefonräkning och du blir medlem i RFSL till och med 31/12 2014. Är du under 27 godkänner du genom sms att du blir medlem i RFSL och RFSL Ungdom. Vill du bara bli medlem i ett av förbunden så är det möjligt via rfsl.se/blimedlem

Nästa år är det valår och RFSL kommer självklart att sätta hbtq-politiken i fokus i valrörelsen.- Hoppas att du fortsätter att stödja oss och följa vårt arbete. Om du är med i facebook kan du följa oss där på www.facebook.com/rfsl.forbundet, annars finns vår hemsida som vanligt på www.rfsl.se. Vi lägger bland annat ut alla pressmeddelanden och remissyttranden, så att du som medlem kan se vad RFSL har gjort.

Dessutom är 2014 ett kongressår för RFSL! Första helgen i maj ses vi på Marholmen hos RFSL Roslagen och beslutar om de kommande två åren för RFSL.

Vi hörs och ses under 2014!

Vänliga hälsningar,

Ulrika Westerlund, förbundsordförande

En lite puss Hägglund?

Kategori: Allmänt

Till ära för Hägglund

Till ära för KD:s partistyrelse lägger jag upp en bild på mig själv där jag kan bekräfta att jag inte är sexuellt upphetsad även om jag har på mig kläder som kanske bryter mot de normer som Kd förespråkar. En liten puss Hägglund?

I dag börjar alltså Kd:s riksting, där det bland annat ska debatteras och röstas över en motion om att partiet ska arbeta för att ändra en gammal lag från 1972 som bland annat tvingar personer till att sterilisera sig för att få möjlighet att byta juridiskt kön och/ eller genomföra en könskorrigerande operation.

I partistyrelsens svar till motionären skriver de redan i inledningstexten; "Transsexualism ska alltså inte förväxlas med transvestism, som handlar om att bli sexuellt upphetsad av att gå klädd i det motsatta könets kläder". Transexualism är en diagnos skriver dom, transvestiter är sexuellt upphetsade.

Redan här kan man börja fundera på vad de baserar sitt motstånd mot ändringar i lagen på. Partistyrelsen fortsätter med att skriva om transexuellas utsatthet i samhället och att det finns behov för kompetensökning inom vården, det är i och för sig inte så dumt. Problemet är att det synas vara så att inom Kd måste man anse sig själv 100 % som man eller kvinna, åtminstone ska A alltid leda till B - från ett kön till det andra. Bryter du mot normen på något sätt utan å ha genomförd en könskorrigerande operation så är du, enligt partistyrelsen en person som blir sexuellt upphetsad av att gå i det motsatta könets kläder. Och sexuell upphetselse kvalificerar ju inte till att få byta juridiskt kön enligt Kd.

En grundläggande mänsklig rättighet måste vara att man får klä sig, uttrycka och definiera sitt kön utifrån sina egna förutsättningar och dina egna premisser. Men det verkar som att det är här det börjar bli lite svårt för Kd, om man tolkar partistyrelsens motionssvar och tysta motstånd från Kd i fråga om en lagändring. Att byta kön genom att göra en könskorrigerande operation är en omfattande process, det vet vi alla och så klart det krävs en utredning för att göra et såpass omfattande ingrepp. Men vad har detta i en lag att göra när det borde vara något som i slutänden är något som du och din behandlande läkare borde komma fram till gemensamt?

Kd, ni måste helt enkelt skilja mellan två olika saker här, 1) könskorrigerande operation - det medicinska, 2) byte av juridiskt kön - det juridiska.

Att byta juridiskt kön är en reversibel process som handlar om ett namn, ett pass och ett papper som säger vilket kön du har. Det ska inte ha någon betydelse vad du har mellan benen eller formerna på brösten. Det handlar om vad du mår som bäst med! Att byta juridiskt kön bör inte vara beroende av en könskorrigerande process och vice versa, men jag tror det är här Kd får ont i magen. Gud skapte ju man och kvinna osv osv.

Frågan om juridiskt kön kompliceras lite om man läser vidare vad man ska gå genom för att byta sitt juridiska kön och få möjligheten att genomföra en könskorrigerande operation, du ska inte bara vara steril, du ska även vara ogift, svensk medborgare och över 18 år. Lagen kopplar ihop det juridiska och det medicinska, jag tycker det är en konstig sammanblandning som inte hör hemma i en lagstiftning. Men nu gör det nog ont i Kd:s kropp igen, - men Gud skapte ju man och kvinna, det är inte naturligt osv osv.

Jag vill ha rätten att uttrycka mitt kön som jag vill, när jag vill och hur jag vill. Man eller kvinna, något däremellan eller något annat, det är helt enkelt inte relevant för hur lagen är utformad. Min kropp är min kropp den vill jag ha kontroll på själv, ingen lag ska styra min rätt att leva och uttrycka mig som jag vill. Behöver jag medicinsk hjälp är det min läkare som hjälper mig med det. Det finns ingen lag som ska tvinga mig från A till B.

Därför tycker jag att Kd nu, som tillsammans med Sverigedemokraterna är Riksdagens 10 % som får blockera frågan om lagändring ska ändra sig. Acceptera att lagen måste ändras, avskaffa et mörkt kapitel i svensk historia, avskaffa tvångssteriliseringen, avskaffa kravet om att man måste skilja sig, att man måste vara över 18 år och att man måste vara svensk medborgare. Det borde inte vara så svårt om man tycker att en grundläggande rättighet är att få leva, vara och uttrycka sig som man känner sig som bäst.

Lagen från 1972 bryter med grundläggande mänskliga rättigheter, nu är det dags Hägglund att också KD kommer på banan! Vi väntar på er!

Uppmanar alla att blogga, twittra och facebooka idag och visa att lagen måste ändras! Stöd oss även i arbetet och bli medlem i RFSL, nu för bara 100 kronor på www.rfsl.se/blimedlem


Du kan göra skillnad- skänk en gåva till hbt-flyktingar i jul!

Kategori: Allmänt

Det blir allt svårare att få asyl i Sverige. Fler asylsökande får avslag och många tvingas gömma sig eftersom det är omöjligt för dem att återvända.

 

Hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) tvingas ofta fly på grund av förföljelse från myndigheter eller från familjen, vilket gör det omöjligt att leva öppet som hbt-person.

 

Avslag på hbt-flyktingars asylansökan motiveras ofta av Migrationsverket och Migrationsdomstolen med att man kan leva dold i sitt hemland utan att någon behöver få veta om ens sexuella läggning eller könsidentitet. Detta är INTE ett rimligt alternativ. Ingen ska behöva dölja sin identitet, eller tvingas leva under hot och i skräck för vad som skulle hända om den blev känd.

 

RFSL stödjer hbt-flyktingar både genom juridisk rådgivning i asylprocessen, terapeutiska samtal och genom att hjälpa till med boende och matpengar. Behovet är enormt och vi vädjar nu i juletid om ekonomiskt stöd.

50, 100 eller 200 kronor kan göra stor skillnad!


Hela det insamlade beloppet går till behövande - inte en krona går till administration eller andra omkostnader.

 

Just nu är det väldigt många hbt-flyktingar som kommer i kontakt med RFSL. Situationen för dem ser väldigt olika ut men de flesta behöver såväl juridiskt som ekonomiskt stöd.  Några av de vi för tillfället har kontakt med är

 

- En lesbisk flykting från Kenya som just fått ett avslag på sin asylansökan. Migrationsverket hänvisade i avslagsmotiveringen till att de uppfattade hennes berättelse som märklig och osannolik när hon berättade att hennes partner i hemlandet hade blivit dödad. De tyckte inte heller att situationen för homosexuella är så farlig i landet trots att det är förbjudet enligt nationell lag. Hennes ärende har nu anmälts till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.


- En ung kille från Syrien som kom till Sverige tillsammans med sin yngre bror när båda var under 18 år . Båda saknar familj och släkt i hemlandet.  Han har nu blivit ”myndig” och får inte längre bo tillsammans med sin bror, utan har omplacerats till ett boende för vuxna. Detta trots att bröderna är varandras enda stöd.
Tidigare i år fick han ett avslag från Migrationsverket som grundar sig på en landrapport som senare ändrats och där uppgifterna om situationen för homosexuella i Syrien togs bort. Migrationsverket tycker dock inte att det finns skäl att ompröva ärendet trots att ny landinformation visar att situationen för hbt-personer i Syrien har försämrats. Stödfonden har bland annat betalat vinterkläder till honom då Migrationsverket vägrade ge honom några.

 

Om du hellre vill betala via Plusgiro så är kontonumret 302718-2 (mottagare Hbt-flyktingars stödförening)