Christian Antoni Möllerop

Vice förbundsordförande RFSL

1 av 4 har HIV – Wanna talk about sex for ten minutes?

Kategori: RFSL Stockholm

I San Francisco har 1 av 4 menn som har sex med menn (msm) HIV. 20% av disse vet det ikke selv. Et ganske dystert bildet ble tegnet over situasjonen i byen, derimot mener de selv å ha en svært god oversikt over utviklingen, og de ser definitivt lys i enden av tunnelen.

 

Vårt første møte her i San Francisco var med organisasjonen STOP AIDS. Organisasjonen har eksistert i mange år og er en vel etablert organisasjon i San Francisco. Den er godt kjent og de anser seg selv for å ha god kontakt med hbt miljøene i byen. Den drives i likhet med RFSL Stockholm i størst grad på offentlige midler. Dette i motsetning til store deler av USA hvor majoriteten av finansieringen av frivillige organisasjoner og stiftelser finansieres gjennom private donasjoner fra privatpersoner og næringsliv.

 

Det var et dystert bilde Stop Aids beskrev for oss under møtet. 1 av 4 msm har HIV, det intressante med dette tallet er at de mener å kunne påvise at 20% av disse ikke vet det selv.

 

Vi fikk en omfattende introduksjon til store deler av organisasjonens virksomhet. Det var spennende å se at flere av metodene de har valgt å bruke, er metoder vi også bruker i Stockholm.

 

Prinsippet ”peer to peer education” (like lærer like) brukes , i likhet med Stop Aids i omfattende grad av RFSL Stockholm i sitt HIV preventive arbeid.  RFSL Stockholms kondomleverandörer og outreach arbeidere er frivillige aktivister som jobber ute i hbt-miljøene og deler ut kondomer og glidemiddel, i samme setting samtaler man også med personer om sikrere sex praksis, de svarer på spørsmål om sex og lignende. Outreach arbeidet skjer på barer, klubber, cruisingområder etc.

 

Analyse og outreach arbeid – ”Wanna talk about sex for ten minutes?”

 

Vi spurte hvordan de mente å ha så god oversikt over smittetallene i San Francisco? Hvordan kunne spredningen av HIV dokumenteres så godt som de mente å ha gjort?

 

I San Francisco har de et veldig nært samarbeid med San Francisco kommune. Kommunen har i samarbeid med Stop Aids og andre organisasjoner forsøkt å finne strategier på å måle utviklingen i tall og finne analyser på smitteutviklingen. Analysen og målingene som gjøres baserer seg på spørreskjemaer/enkäter som blir besvart av msm ute på kroer, barer og klubber.

 

Som intervjuobjekt får du være anonym og Outreach arbeiderne er underlagt taushetsplikt. Det som derimot er veldig intressant er at undersøkelsen gir hvert intervjuobjekt et klientnummer, slik at svarer en og samme person på undersøkelsen med syv måneders mellomrom kan man sammenligne resultatene, gjennom dette også se om personens seksualvaner har endret seg siden sist. Måten de gjør dette på er at intervjuobjektet må oppgi første bokstav i fornavn og siste bokstav i etternavnet, pluss fødselsdato. Disse bokstavene samt fødselsdato utgjør så ett klientnummer som registreres i systemet som analyserer resultatene.

 

Men vil folk svare korrekt?

 

Stop Aids har integrert undersøkningen i sin outreach virksomhet, de har valgt å bruke skjemaet som, en mulighet til å komme i kontakt med msm, til å gi oppfølgende spørsmål om sexvaner , komme med ”empowering” råd og tips på hvordan man kan sikre seg bedre (peer to peer). Svarene fra intervjuobjektet skrives ned av outreacharbeideren på skjemaet.

 

Svarene mener de derfor er troverdige gjennom at de baserer seg rundt en samtale , om sex praksis, vaner og erfaringer, når testet de seg sist etc. Sist men ikke minst får intervjuobjektet mulighet til å komme med spørsmål underveis i konversasjonen.

 

De mener derfor å ha godt grunnlag får å vite hva som rører seg i miljøene, og til enhver tid ha oversikt over utviklingen. De argumenterte også godt for at dette var en veldig bra måte og få en samtale med msm personer, og samtidig bruke anledningen til å legge vekt på hvordan ”man neste gang kan gjøre det sikrere”. Skjemaene samles så inn og analyseres av kommunen og deres ansatte.

 

Rent impulsivt virker dette som en intressant måte og se på hvordan vi kan utvikle vår egen outreach virksomhet hjemme i Stockholm og samtidig få tydeligere analyser på hva som rører seg i miljøene, finnes det nye trender,  endres folks sexvaner med tiden osv.

 

Mer om Stop Aids kan dere lese på www.stopaids.org

 

Og for de ekstra interesserte kan du laste ned organisasjonens Annual report som gir et totaloverblikk over organisasjonens aktiviteter: www.stopaids.org/about_us/stopaids_annual_report.pdf

 

San Francisco

Kategori: RFSL Stockholm

Så gjør jeg meg klar for to uker i San Francisco med gode kolleger fra RFSL Stockholm og venner. De förste dagene av turen vil bestå av ulike besök til flere hbt-organisasjoner i San Francisco. Målet med studieturen er å se nærmere på hvordan man kan jobbe HIV preventivt blant unge.
Etter seks dager med studier, diskusjoner og masse av jobbrelaterte inntrykk starter årets ferie, hvorav også flere venner av oss kommer over og möter oss. Jeg gleder meg, og pakkingen er jeg kommet godt i gang med!
Men som vanlig...hvor er det forbannede passet?

Anna Söderström ny ordförande för RFSL Stockholm

Kategori: RFSL Stockholm

Vid söndagens årsmöte valdes Anna Söderström, tidigare presschef för Stockholm Pride, till ordförande för RFSL Stockholm.

- Jag har varit engagerad i föreningen under flera år och är självklart stolt över att jag nu får förtroendet att leda föreningen. RFSL Stockholm har en viktig roll i det politiska arbetet för hbt-personers rättigheter, men framför allt är vår verksamhet livsviktig i många personers vardag, säger Anna Söderström.

Föreningen driver bland annat kuratorsverksamhet, skolinformationsverksamhet och hivpreventivt arbete. 2007 öppnade RFSL Stockholms ungdomshäng Egalia, som håller öppet två kvällar varje vecka. Egalia drivs som projekt med medel från Allmänna arvsfonden och projektet avslutas i september 2009.
-Vår förhoppning är att Stockholms politiker inte bara tycker att Egalia är en viktig verksamhet, utan agerar för att vi får ekonomiska medel att fortsätta hålla Egalia öppet, avslutar Anna Söderström.

RFSL Stockholm är den största lokalföreningen i förbundet och arbetar med politisk påverkan, informationsarbete samt sociala och stödjande verksamheter för hbt- personer, deras anhöriga och vänner i Stockholm län.
Hämtat från www.rfsl.se/stockholm