Christian Antoni Möllerop

Vice förbundsordförande RFSL

Boken og valgkampanjen lansert!

Kategori: Allmänt

I dag lanserte vi fotboken og RFSLs valgkampanje "Verklighetens folk". På seminariet "Vad återstår att göra för verklighetens folk" dukket det opp cirka 100 intresserte, vi holdt panelsamtal, delte ut böker og fikk lansert våre politiske krav.

Dem politiske kravene skal RFSL fokusere på under hele valgkampen og er sakene vi ønsker å legge vekt på fram til valgdagen.

Dem prioriterte områdene kan du lese på: http://www.rfsl.se/?p=5420

I dag tidlig lanserte vi også hele valgkampanjen via en pressmelding som du kan lese her: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/rfsl/pressrelease/view/rfsl-slaepper-boken-om-verklighetens-folk-och-lanserar-valroerelsekampanj-435832

Idag er vi helt enkelt superstolte, glade og ekstremt slitne. Men nei...det er fortsatt tre dager igjen med kampanjevirksomhet. Ikveld skal vi høre på Folkpartiet og Jan Bjørklund.

Verkligehetens seminarium

Følg intensjonene i utlendingsloven - Reinfeldt du har muligheten!

Kategori: Allmänt

I regjeringsforklaringen til regjeringen så løftes hbt personers livssituasjon fram som ett spesifikt område. Regjeringserkleringen betoner at mennesker som flykter på grunn av sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet skal kunne få asyl i Sverige. Reinfeldt og regjeringen har en gyllen mulighet til å endre dette og følge det moderne og ganske progressive lovverket som Sverige har for hbt flyktninger.

I regjeringsforklaringen sier regjeringen: "I stora delar av världens utsätts hbt-personer för brutalt förtryck.....Sverige skall ha en human flyktingepolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och fötryck".

Virkeligheten ser desverre annerledes ut.

Etter Reinfeldts tale igår sendte RFSL ut en pressemelding der leder av RFSL Ulrika Westerlund etterlyser en bedre praksis av utlendingsloven og spør hvordan regjeringen med migrationsminister Tobias Billström kan se til at Sveriges og regjeringens asylpolitikk følges?

I forarbeidene til den svenske utlendingsloven står det følgende: "Regjeringen vill betona att sexuell läggning betraktas som en egenskap hos individen som det aldrig kan komma i fråga att kräva att han eller hon avstår från. Sexuell läggning är alltså en sågan egenskap som kan definieras som en samhällsgrupp i flyktingbestämmelsens mening. Detta gäller även om en har dolt sin sexuella läggning eller har levt på ett sätt som minimerat risken för förföljelse".

Selve utlendingsloven er også veldig tydelig: "med flykting avses en utlänning som - befinner seg utanför det land som utlänning är medborgare i, därför att han eller hon känner sig välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, beganga sig av detta landets skydd.

For meg så er det litt uklart hva som er uklart for regjeringen eller Migrationsverket når de fortsetter praksisen med å sende folk hjem til lander der hvor homoseksualitet straffes med tortur, fengsel, forfølgelse eller i verste fall dødsstraff. Er det kompetanse som kreves? I så fall får regjeringen se til at regjeringsoppdraget som følger årets statsbudsjett gire klare direktiv på kompetanseutvikling i egen offentlige myndighet - Migrationsverket.

Det siste er jo att regjeringen har en unik mulighet til å gjøre det tydlig for både Migrationsverket og opinionen at regjeringen akter å følge sitt eget lovverk. Her har du helt klart et utfordring Reinfeldt. Vi hjelper gjerne til!

Pressemelding fra RFSL: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/rfsl/pressrelease/view/efter-talet-i-almedalen-saa-haer-blir-din-politik-baettre-foer-verklighetens-folk-fredrik-reinfeldt-435141

Og ett bilde fra gårsdagens markering:

Vi er igang med valgkampanjen!

Kategori: Allmänt

Så var vi på Gotland og framme i Visby etter en noenlunde trøtt båttur som startet klokken 04.00. Dvs. vi har ikke sovet en time i natt. Nok om det, bakgrunnen for att vi er her er fordi i Sverige har man altså noe som heter Almedalsveckan. Dette er en uke der organisasjons og politikernerdene i Sverige samles til en gedigen sommerleir.

I år er det også valg og det er duket for en ordentlig fight mellom to regjeringsalternativ. Vi i RFSL tar ikke stilling til hvem av alternativene som er best, men vi lanserer en kampanje for å løfte fram de spørsmålene vi synes er viktige at begge blokker jobber med.

Under fjorårets Almedalsvecka lanserte Göran Hägglund, partileder for Kristdemokratene begrepet "verklighetens folk". Han forklarte dette med at; "Verklighetens folk var människor av ett enklare slag som inte hade tid att bry sig om politik eller ta del av kultur- eller samhällsdebatt, eftersom de hade fullt upp med att hantera vardagen. Och de ville först och främst slippa politisk inblandning i sina liv".

Vi i RFSL er verklighetens folk!. Vi lanserer derfor årets valgkampanje for å løfte fram viktige politiske spørsmål som handler om hbt personer levekår i Sverige. Mer om kampanjen kan du lese på: http://www.rfsl.se/?p=5418

Till deres ære har jeg også tatt ett bilde på meg selv i kampanjeskjortene vi har produsert!