Christian Antoni Möllerop

Vice förbundsordförande RFSL

Møte med norske stortingspolitikere om asylpolitikk

Kategori: Allmänt

I dag har vi møtt representanter fra Arbeiderpartiet i Norge som var på studietur til Sverige. Vi diskuterte asyl, utlendingslov og flyktingepolitikk. Jeg og Ulrika Westerlund fikk muligheten til å presentere svensk asylpolitikk, hva RFSL jobber med på området og hvilke brister RFSL ser at den svenske asylpolitikken og det svenske lovverket har.

I svensk utledningslov så er det tydelig beskrevet at personer som risikerer forfølgelser eller andre straffereaksjoner på grunn av seksuell legning eller kjønnsidentitet skal få dette. Leser man intensjonene i forarbeidene til lovgivningen så ser man også at intensjonen til både regjering og riksdag har vært at hbt personer skal få opphold. Men det fins mange brister i implementeringen av denne loven og praksisen er ofte helt avhengig av saksbehandlerens kompetanse eller i verste fall deres holdninger til hbt personer.

Vi presenterte følgende områder for dem norske politikerne:

* Utlänningslagen och dens förarbeten
* Utlänningslagen
* Migrationsverket
* Tillämpning av lagen
* Migrationsverkets väglädande beslut
* Faktorer som försvårar asylprocessen
- Oklara definitioner hos Migrationsverket kring sexuell läggning och könsidentitet
- Hur säkrar man att berättelsen från personen är fullständig?
- Hur bedömmer man trovärdigheten?
- Hur gör man en framåtsyftande riskbedömning?

* RFSL:s flyktingearbete

Denne uken har det blitt lagt frem to ulike rapporter om Migrationsverkets praksis på området. Rapportene er knusende i sin dom over Migrationsverket. Rapporternes konklusjoner samsvarer med RFSL:s synspunkter og tar opp de samme spørsmålene som vi løftet fram på møtet med politikerne i dag.

Videre tok vi opp problemene rundt de ulike landrapportene som ofte Migrationsverket eller norske Utlendingsdirektoratet bruker som kilder for sine bedømninger. Flere av disse landrapporterne har store brister eller de har feilinformasjon om hvordan situasjonen i de ulike landene faktisk er.

En siste sak som vi tok opp var att man burde, både i Norge og Sverige gjøre en gjennomgang av statenes oppdragsbeskrivninger till respektive Utlendingsdirektorat og Migrationsverk, for å se på mulighetene for å heve hbt kompetansen innom myndigheten.

Det første bildet der kaoset er i gang og ingen helt vet hvor man skal stå....

Kommunalfraksjonen


Det andre bildet der vi er litt mer organiserte...

Kommunalfraksjonen 2

KOMMENTARER:

  • BO säger:
    2010-05-29 | 19:44:09

    Bra Christian, kanske Migverkets handläggare och förvaltningsdomstolarnas folk också kan få utbildning? HBT-certifikat?

Kommentera inlägget här: