Christian Antoni Möllerop

Vice förbundsordförande RFSL

Følg intensjonene i utlendingsloven - Reinfeldt du har muligheten!

Kategori: Allmänt

I regjeringsforklaringen til regjeringen så løftes hbt personers livssituasjon fram som ett spesifikt område. Regjeringserkleringen betoner at mennesker som flykter på grunn av sin seksuelle legning eller kjønnsidentitet skal kunne få asyl i Sverige. Reinfeldt og regjeringen har en gyllen mulighet til å endre dette og følge det moderne og ganske progressive lovverket som Sverige har for hbt flyktninger.

I regjeringsforklaringen sier regjeringen: "I stora delar av världens utsätts hbt-personer för brutalt förtryck.....Sverige skall ha en human flyktingepolitik och vara en fristad för dem som flyr undan förföljelse och fötryck".

Virkeligheten ser desverre annerledes ut.

Etter Reinfeldts tale igår sendte RFSL ut en pressemelding der leder av RFSL Ulrika Westerlund etterlyser en bedre praksis av utlendingsloven og spør hvordan regjeringen med migrationsminister Tobias Billström kan se til at Sveriges og regjeringens asylpolitikk følges?

I forarbeidene til den svenske utlendingsloven står det følgende: "Regjeringen vill betona att sexuell läggning betraktas som en egenskap hos individen som det aldrig kan komma i fråga att kräva att han eller hon avstår från. Sexuell läggning är alltså en sågan egenskap som kan definieras som en samhällsgrupp i flyktingbestämmelsens mening. Detta gäller även om en har dolt sin sexuella läggning eller har levt på ett sätt som minimerat risken för förföljelse".

Selve utlendingsloven er også veldig tydelig: "med flykting avses en utlänning som - befinner seg utanför det land som utlänning är medborgare i, därför att han eller hon känner sig välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, nationalitet, religiös eller politisk uppfattning eller på grund av kön, sexuell läggning eller annan tillhörighet till en viss samhällsgrupp, och - inte kan, eller på grund av fruktan inte vill, beganga sig av detta landets skydd.

For meg så er det litt uklart hva som er uklart for regjeringen eller Migrationsverket når de fortsetter praksisen med å sende folk hjem til lander der hvor homoseksualitet straffes med tortur, fengsel, forfølgelse eller i verste fall dødsstraff. Er det kompetanse som kreves? I så fall får regjeringen se til at regjeringsoppdraget som følger årets statsbudsjett gire klare direktiv på kompetanseutvikling i egen offentlige myndighet - Migrationsverket.

Det siste er jo att regjeringen har en unik mulighet til å gjøre det tydlig for både Migrationsverket og opinionen at regjeringen akter å følge sitt eget lovverk. Her har du helt klart et utfordring Reinfeldt. Vi hjelper gjerne til!

Pressemelding fra RFSL: http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/rfsl/pressrelease/view/efter-talet-i-almedalen-saa-haer-blir-din-politik-baettre-foer-verklighetens-folk-fredrik-reinfeldt-435141

Og ett bilde fra gårsdagens markering:

Kommentera inlägget här: