Christian Antoni Möllerop

Vice förbundsordförande RFSL

Du kan göra skillnad- skänk en gåva till hbt-flyktingar i jul!

Kategori: Allmänt

Det blir allt svårare att få asyl i Sverige. Fler asylsökande får avslag och många tvingas gömma sig eftersom det är omöjligt för dem att återvända.

 

Hbt-personer (homosexuella, bisexuella och transpersoner) tvingas ofta fly på grund av förföljelse från myndigheter eller från familjen, vilket gör det omöjligt att leva öppet som hbt-person.

 

Avslag på hbt-flyktingars asylansökan motiveras ofta av Migrationsverket och Migrationsdomstolen med att man kan leva dold i sitt hemland utan att någon behöver få veta om ens sexuella läggning eller könsidentitet. Detta är INTE ett rimligt alternativ. Ingen ska behöva dölja sin identitet, eller tvingas leva under hot och i skräck för vad som skulle hända om den blev känd.

 

RFSL stödjer hbt-flyktingar både genom juridisk rådgivning i asylprocessen, terapeutiska samtal och genom att hjälpa till med boende och matpengar. Behovet är enormt och vi vädjar nu i juletid om ekonomiskt stöd.

50, 100 eller 200 kronor kan göra stor skillnad!


Hela det insamlade beloppet går till behövande - inte en krona går till administration eller andra omkostnader.

 

Just nu är det väldigt många hbt-flyktingar som kommer i kontakt med RFSL. Situationen för dem ser väldigt olika ut men de flesta behöver såväl juridiskt som ekonomiskt stöd.  Några av de vi för tillfället har kontakt med är

 

- En lesbisk flykting från Kenya som just fått ett avslag på sin asylansökan. Migrationsverket hänvisade i avslagsmotiveringen till att de uppfattade hennes berättelse som märklig och osannolik när hon berättade att hennes partner i hemlandet hade blivit dödad. De tyckte inte heller att situationen för homosexuella är så farlig i landet trots att det är förbjudet enligt nationell lag. Hennes ärende har nu anmälts till Europadomstolen för mänskliga rättigheter i Strasbourg.


- En ung kille från Syrien som kom till Sverige tillsammans med sin yngre bror när båda var under 18 år . Båda saknar familj och släkt i hemlandet.  Han har nu blivit ”myndig” och får inte längre bo tillsammans med sin bror, utan har omplacerats till ett boende för vuxna. Detta trots att bröderna är varandras enda stöd.
Tidigare i år fick han ett avslag från Migrationsverket som grundar sig på en landrapport som senare ändrats och där uppgifterna om situationen för homosexuella i Syrien togs bort. Migrationsverket tycker dock inte att det finns skäl att ompröva ärendet trots att ny landinformation visar att situationen för hbt-personer i Syrien har försämrats. Stödfonden har bland annat betalat vinterkläder till honom då Migrationsverket vägrade ge honom några.

 

Om du hellre vill betala via Plusgiro så är kontonumret 302718-2 (mottagare Hbt-flyktingars stödförening)

Kommentera inlägget här: