Christian Antoni Möllerop

Vice förbundsordförande RFSL

RFSL Stockholm välkomnar beslutet om utvecklande av en hbt - policy

Kategori: RFSL Stockholm

Foto av: Linnea Ornstein

Beslutet i Landstinget om en övergripande policy rörande frågor som berör homo-, bisexuella och transpersoner välkomnas av RFSL Stockholm. - En policy bör utvecklas till ett handlingsprogram med konkreta åtgärder som förpliktigar Landstinget att arbeta med diskrimineringsfrågor inom alla sektorer, säger verksamhetschef i RFSL Stockholm, Christian Antoni Möllerop.


RFSL Stockholm hänvisar till Oslo kommuns ”Handlingsplan mot diskriminering av lesbiske, homofile og bifile – for likeverd og mangfold”. Handlingsplanen fattade kommunfullmäktige beslut om för tre år sedan och det var en omfattande plan med 40 olika åtgärder som kommunen åtog sig att genomföra över tre år för att motverka diskriminering på grund av sexuell orientering. Planen blev historisk i Norge, nu har de flesta län och ett större antal kommuner fattat beslut om egna lokala handlingsprogram efter bland annat press från regeringen och LLH, Norges motsvarighet till RFSL.

 

- Kommuner och län har ett ansvar för att genom sina strukturer jobba för att motverka diskriminering. Oslo – modellen kan i så fall vara till inspiration i arbetet med att ta fram en policy inom Stockholm län. Vi vill också understryka att framtagande av en hbt – policy måste resultera i konkreta åtgärder som förpliktigar, säger Möllerop.

 

Stockholms län har utvecklat ett omfattande handlingsprogram för sitt HIV/STI preventiva arbete. RFSL Stockholm menar att arbetet med att ta fram en hbt - policy inom länet bör genomföras efter samma modell.

 

- Länet har många olika ansvarsområden  och inom alla verksamheter bör konkreta åtgärder bli genomförda. Det handlar om allt från genomgång av bidrag till frivilliga organisationer och hur dessa jobbar med diskrimineringsfrågor till hur länet ser på jämställdhet och hbt – inkludering bland sina ägna anställda.

 

- En hbt - policy är varmt välkommen och vi ser fram emot ett samarbete kring framtagande av policyn och de konkreta åtgärderna, avslutar Möllerop

 

Länk till Oslo planen: http://www.bydel-grunerlokka.oslo.kommune.no/enhet_for_mangfold_og_integrering/oxlo/om_oxlo/article120133-34118.html

Kommentera inlägget här: