Christian Antoni Möllerop

Vice förbundsordförande RFSL

"Usynlig" moralpoliti = Fritt Ord!

Kategori: Refleksjoner

Debatten har rast etter at det ble kjent at Fritt Ord gir Norges gjeveste ytringsfrihetspris til Nina Karin Monsen, forfatter og filosof. Monsen har i en årrekke skrevet artikler og bøker, hun har med dette også engasjert seg sterkt i arbeidet mot en kjønnsnøytral ekteskapslov. Hun omtaler lesbiske som rugekasser og konkluderer med at barn av homofile er født med ett handikapp. Uttalelsene er til tider så grove at det er grunn til å spørre seg om de er på grensen av hva som er både injurierende og ærekrenkende.
Francis Sejersted. Bildet tatt under Fritt Ords prisutdelning 2008
Hvorfor fikk ikke Åke Green, pastor i Sverige samme pris etter sine uttalelser om homofile som kreftsvulster på samfunnskroppen?
Om man bytter ut ordet lesbisk med svart, jøde eller kanskje same? Ville man sett på Monsens utspill som like "gjennomreflekterte" og fornuftige for den offentlige debatten? Ville hun da vært kvalifisert til å motta en pris?
Hva er det som gjør Monsens utrykksform styrkende for den offentlige debatten når den gjennomgående er syrlig, banal, feilinformerende, trakasserende, ufin, mobbende og stygg?
Hva i all verden har styret i Fritt Ord tenkt når de med dette legitimerer skittkasting og ett debattnivå som ligger langt under beltestedet og kaller det "gjennomreflekterte og uavhengige bidrag til en friere offentlig debatt"?
Når det er sagt, så mener jeg, i likhet med mange andre som har engasjert seg i debatten, at Nina Karins Monsens meninger og holdninger skal hun få lov til å ha. Hun skal ha lov til, i ytringfrihetens navn, kunne ytre disse meningene offentlig, men å få en pris for å uttale dem, det er utenfor min fatteevne.
Om man leser på Fritt Ords hjemmesider finner man følgende informasjon om Fritt Ords pris. "Fritt Ords Pris er institusjonens høyeste utmerkelse. Ifølge dens statutter skal den fortrinnsvis deles ut i første halvdel av mai hvert år, i tilknytning til markeringen av Norges frigjøring fra den tyske okkupasjon. Prisen er en påskjønnelse til personer eller institusjoner for virke som i forhold til institusjonens formål anses som særlig verdifullt".
Det er betimelig å spørre seg hva Fritt Ord legger i det frie ord? Fritt Ords fremste formål er å verne om og styrke ytringsfriheten og dens vilkår i Norge, særlig ved å stimulere den levende debatt og den uredde bruk av det frie ord.
Men ønsker dermed Fritt Ord å legitimere budskap som kan bidra til skam, selvforakt, og i verste fall selvmord? Budskap som er direkte hånlige, mobbende, og som retter seg mot enkelte deler av befolkningen? Er dette bruk av det frie ord som Fritt Ord anser som verdifullt?
"Usynlig" moralpoliti
I en kronikk i Dagbladet skriver Francis Sejersted, styreleder i Fritt Ord at nynazister aldri kan få prisen. Han skriver; "Ved å utdefinere Monsen istedenfor å diskutere saken, spiller Endsjø rollen som meningspoliti og bidrar til å legge lokk på en viktig debatt. Vide grenser betyr ikke at det ikke er grenser. Nynazistene vil ikke kunne få Fritt Ords pris om de roper aldri så høyt i offentligheten. Nå er det åpenbart om gjøre for Endsjø å få Monsen definert som homofob for å sette henne i sammen kategori som nazistene".

Betyr dette at Fritt Ord mener Monsens bruk av det frie ord og offentlige rom er helt legitimt, men ikke nazistenes? Da tar faktisk Fritt Ord stilling til hva slags framferd eller synspunkter som ikke er akseptable. På det tidspunktet  dere sier at nazistene ikke kan få en pris selv om de skriker høyt, så har dere også sagt at Monsens uttalelser skal være akseptable.

Sejerstedt sier grensen er vid, men at Fritt Ord har en grense. Dere angriper Endsjø for å være meningspoliti, i så fall må Fritt Ord være et usynlig moralpoliti.

Sjenerøsitet og trakassering

Når Sejerstedt også i sin kronikk skriver følgende; "Hvorfor er homoaktivistene så lite tolerante, de har jo til og med vunnet kampen om ekteskapsloven, kan de ikke da være litt mer sjenerøse?" undrer jeg om Sejerstedt kjenner til arbeidsmiljøloven i Norge?

Trakassering er idag ikke definert i arbeidsmiljøloven, men i henhold til tidligere definisjon, som fremdeles er gyldig, regnes trakassering som en uønsket adferd som finner sted med den hensikt eller virkning å krenke en annens verdighet. Det forutsettes imidlertid at handlingen eller ytringen er uønsket fra fornærmedes side. Arbeidstakerens subjektive opplevelse av situasjonen skal være utslagsgivende for om atferden må kunne betegnes som trakassering.

Monsen trakasserer en gruppe mennesker, Fritt Ord belønner henne for det. Hvorfor i all verden skal man være sjenerøs? Opplevelsen av å bli trakassert er, og kommer alltid til å bli subjektiv. Slik det så godt er definert i definisjonen av arbeidsmiljøloven. Monsen treffer der det gjør mest vondt, hun sier vi skal skamme oss. Da blir det bare trist at Fritt Ord belønner henne med Norges gjeveste ytringsfrihetspris.

Ja, det skal være en rett å kunne ytre seg og sine meninger, men sure oppgulp og spark under beltestedet er vel kanskje ikke noe vi trenger å belønne med priser og penger?

 

Kommentera inlägget här: