Christian Antoni Möllerop

Vice förbundsordförande RFSL

Egalia - 16. juni gjøres vedtaket!

Kategori: RFSL Stockholm

Egalia som er RFSL Stockholms fritidsklubb for hbt ungdommer er truet med nedleggelse når prosjektmidlene fra Allmänna Arvsfonden tar slutt i september. Egalia er unik i sitt slag, det finnes svært få lignende aktiviteter for unge hbt personer i alderen 13 - 20 år.
I november i fjor startet RFSL Stockholm et omfattende arbeide med å vekke interesse hos politikerne i Stockholm Stad. Etter mange samtaler, og mye mediarbeid fra RFSL Stockholms side, så har dette endelig ført til at Egalias framtid blir tatt opp til behandling.
Egalia er åpent to ganger i uken og besökes av mellom 25 - 40 unge bht personer hver gang. Med ansatte fritidsledere og en prosjektleder har fritidsgården utviklet en egen metode for hvordan man gjennom denne typen møteplasser kan drive identitetsstyrkende arbeid blant unge bht personer. Forskning viser at unge hbt personer er en særskilt utsatt gruppe. Egalia er nødvendig, og Stockholm Stad har ett ansvar.
16. juni skal organisations og foreningsutskottet i Stockholm Stad fatte beslutningen om Egalia kan fortsette sin virksomhet. Vi skal holdes på pinebenken, men vi "håller tummarna".
Les mer om Egalia:
Egalia
http://www.rfsl.se/stockholm/?p=4542
Egalia nedläggningshotat utan stöd från staden
www.qx.se/samhalle/9327/egalia-nedlaggningshotat-utan-stod-fran-staden
Kommentera inlägget här: